Menu

166

John Jiří (1923 - 1972)

Fin d´automne

Vyvolávací cena
400 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor John Jiří
Evidenční číslo 2282-S180430
Vytvořeno 1969
Technika olej/plátno, deska
Rozměr 44 x 39,5 cm
Signatura sign. PD John 69
PD dedikace; expertiza PhDr. Eliška Schránilová; provenience: dar od autora významnému českému architektovi; rámováno

Z expertizy PhDr. Elišky Schránilové
Posuzovaný obraz souzní s tvorbou Jiřího Johna v období 1969-70. Podzimní témata jsou v těchto letech častá. John zpracovával krajinu v symbolech a metaforách, pohyboval se mezi realitou a myšlenkou a věci viděné soustřeďoval do detailu. To je patrné právě v tomto obrazu, v jeho jednotlivých “přírodních“ prvcích. V období kolem roku 1969 se v Johnových obrazech objevovaly výrazně barevné akcenty, tak jak je to právě v tomto obraze. Obraz Fin d´automne je velmi kvalitním dílem Jiřího Johna.


Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Kaplického. Podnikl studijní cesty do Francie, Rumunska a Jugoslávie. Malíř a grafik, jehož hlavní inspirací byla krajina Vysočiny. S Václavem Boštíkem vytvořil v Pinkasově synagoze v Praze památník židovských obětí nacismu. Člen UB 12, Umělecké besedy a SČUG Hollar.