Menu

170

Špillar Karel (1871 - 1939)

Dary země

Vyvolávací cena
1 900 000 Kč
Příjem limitů do: 26. 5. 2019 14:00

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Špillar Karel
Evidenční číslo 1864-S180150
Vytvořeno 1936
Technika olej/plátno
Rozměr 232 x 330 cm
Signatura sign. LD Karel Špillar 1936
rentolováno; expertiza Dr. Jiří Kačer, CSc.; vystaveno a uvedeno: Posmrtná výstava profesora Karla Špillara, JUV Praha, 1939-40, č. 22/7; Nekrolog Umění XII, 1939-40, str. 143, J. Štenc, Praha; K. Špillar, 38. Výtvarné Hlinecko, 1997; K. Špillar 1871 - 1939, Obecní dům, Praha, 2000; Galerie U sv. Jakuba, Nový Bydžov, Metličany, 2015 - vzdadu razítko; plátno vzniklo pro výzdobu České pojišťovny v Praze

Karel Špillar absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru prof. Ženíška a poté odešel na 6 let do Paříže. Zvítězil v soutěži o výzdobu průčelí Obecního domu a výzdobu Smetanovy síně tamtéž. V roce 1925 byl jmenován řádným profesorem Uměleckoprůmyslové školy. Velkoformátové plátno "Dary země" vzniklo v roce 1936 původně pro účel výzdoby České pojišťovny v Praze. V obraze Špillar zhodnotil svůj skvělý cit pro barevnost, díky čemuž figurám vdechl život. Špillar se tvorbě monumentálních pláten věnoval pouze dvakrát, na začátku a ke konci své kariéry. "Dary země" jsou uváděny jako jeho poslední velké plátno. Ačkoliv se velkoformátové obrazy Karla Špillara na trhu vyskytují výjimečně, jde o vyhledávaný kousek sběratelů umění, jehož konečná cena vždy dosahuje milionových částek.

Vzhledem k rozměrům díla je k nahlédnutí po telefonické domluvě.


Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Ženíška. Absolvoval studijní cestu do Paříže a Normandie. Malíř a grafik, jehož práce jsou ovlivněny francouzskými malíři zejména pak Pierre Puvisem de Chavannes. Autor mozaiky "Hold Praze" v průčelí Obecního domu. Člen SVU Mánes. Jako pedagog působil na Uměleckoprůmyslové škole.

Další díla v sálové aukci od autora Špillar Karel

Koupání
Vyvolávací cena
600 000 Kč