Menu

217

Radimský Václav (1867 - 1946)

Jarní nálada v Polabí

Vyvolávací cena
110 000 Kč
Příjem limitů do: 26. 5. 2019 14:00

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Radimský Václav
Evidenční číslo 1274-S180336
Vytvořeno 30. léta 20. stol.
Technika olej/karton
Rozměr 49,5 x 70 cm
Signatura sign. LD V Radimsky
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové

Předložený obraz Jarní nálada v Polabí je, podle mého názoru, nepochybnou prací krajináře Václava Radimského, namalovanou pravděpodobně v průběhu třicátých let, tedy už po malířově návratu z Francie do Čech. Obsahově se zaměřil převážně na přírodu středního Polabí a tak jako ve Francii soustředně zaznamenával řeku Seinu, nyní se věnoval ponejvíce Labi nebo Jizeře jeho světelná malba přitom zůstává stále pod vlivem francouzského impresionismu. Také způsob malby, s technikou se kterou se seznámil ve Francii s vynecháváním malby na částech podkladu, používal i nadále, jak při malbě na plátně, jako v našem případě, tak na kartonu. Řada kompozičně i barevně příbuzných námětů byla vystavena na poslední Radimského souborné výstavě v Praze.


K jedné z nejvýraznějších osobností české a francouzské krajinomalby jednoznačně patří Václav Radimský. Díky němu se česká veřejnost prvně seznámila s impresionismem, prostřednictvím Radimského velké výstavy v Topičově salonu. Principy práce s barvou a světlem charakterizují jeho celoživotní tvorbu. Pohled na řeku je nejtypičtějším mistrovým námětem, kdyby nebylo vody nebylo by Radimského.

Další díla v sálové aukci od autora Radimský Václav

Vodní tůň
Vyvolávací cena
500 000 Kč