Menu

245

Tittelbach Vojtěch (1900 - 1971)

Klaun - Muž vysoké hry

Vyvolávací cena
480 000 Kč
Příjem limitů do: 26. 5. 2019 14:00

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Tittelbach Vojtěch
Evidenční číslo 1506-S180338
Vytvořeno 1937
Technika olej/plátno
Rozměr 93 x 65 cm
Signatura sign. LN V. Tittelbach 37
vzadu č. 432; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.
Posuzovaný obraz "Klaun - Muž vysoké hry" je reprezentativním a uhrančivým autorovým dílem, v němž se dostávají ke slovu všechny typické složky Tittelbachova bytostně malířského temperamentu a jeho sklon k metaforickému symbolismu. Věčně dráždivý svět artistů, komediantů, klaunů a kejklířů, poskytující možnost hlubšího pohledu za třpytivou oponu varieté, nabyl v dramatické době na naléhavosti. Posuzovaný obraz "Klaun - Muž vysoké hry" fascinuje groteskním pojetím fantomatické, surreálné figury umístěné v abstraktním prostoru, vyzývavě pohlížející na diváka s výrazem, v němž se úsměv mísí se slzami a silný nános líčidla maskuje smutek duše.


Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Švabinského. Absolvoval studijní pobyt v Paříži u prof. Kupky. Malíř, grafik a ilustrátor, byl ovlivněn surrealismem a socialistickým realismem. Člen S.V.U. Mánes, Umělecké besedy a M 58. Vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze.