Menu

033

Hudeček Antonín (1872 - 1941)

Potok

Vyvolávací cena
18 000 Kč
Příjem limitů do: 18. 11. 2018 12:00, zbývá: 1d 1h 23m 15s
na položce je nastaven limit

Autor Hudeček Antonín
Evidenční číslo A-003.09.18-01
Vytvořeno
Technika tempera
Rozměr 42,5 x 60 cm
Signatura sign. PD Ant. Hudeček
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: Mánes, 1932

Malíř, významný český krajinář. Jeho dílo bylo přínosem českému secesnímu symbolismu, dále však nejvíce impresionismu, kdy ve svých nejlepších létech překonává i A. Slavíčka. Byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů.