Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.galerie-art-praha.cz, www.g-a-p.cz  poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost Galeri ART Praha. s.r.o.,  si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a působnost zákona  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Všechny poskytnuté osobní údaje získané od  osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek, jakožto i všechny údaje získané ze zaslaných dotazů, formulářů, anket apod. zpracovává a chrání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  a to po dobu neurčitou resp.  do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat  odesláním formuláře (ZDE) a Galerie ART Praha, spol. s. r. o. se následně  zavazuje údaje o těchto osobách smazat.

Galerie ART Praha, spol. s. r. o., jako provozovatel stránekwww.galerie-art-praha.cz, www.g-a-p.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj tj. pro vlastní potřebu, ke zlepšení svých služeb a k vlastním  marketingovým účelům. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Galerie ART Praha