Menu

František Matoušek (1907)

Narozen v Doudlebách nad Orlicí. Účastnil se výstav v Čechách a na Moravě. Především krajiny z Podorlicka.