Menu

Investice do umění

Investice do umění se vyplácí 

Stále více podnikatelů vyhledává alternativní investice. Za jednu z takových bývá označována investice do umění, mimochodem by se dalo říct, že se z ní stává v poslední době trendová záležitost. Názory investičních poradců se liší – podle některých může do umění investovat v podstatě kdokoliv, podle jiných jde o úzce specializovanou záležitost. Většina se ale shoduje v jednom – nákup obrazů nebo starožitností je až na výjimky spíše dlouhodobou záležitostí. A bát se ho nemusejí ani lidé, kteří nepatří ke znalcům uměleckých děl. Ti by se ale přece jen měli spolehnout na rady odborníků – a takové najdete například v Galerii ART Praha, která se na aukce a prodej uměleckých děl specializuje téměř dvacet let. I proto jsme se na základní rady zeptali jejího jednatele Jana Kašpara:

Dá se říci, kde se tvoří poptávka? Jestli je to tak, že nějaký odborník někoho konkrétního vyzdvihne, a tak se ten dotyčný začne prodávat? Existuje něco jako trendmaker?

Poptávku ovlivňuje samozřejmě celá řada faktorů, ať už se jedná o faktory ekonomické, politické a další. Nyní se na uměleckém trhu nacházíme v období konjunktury, kdy lidé stále častěji hledají cestu, jak investovat své peníze a právě umění je jedním z vyhledávaných aktiv.
Obecně lze říci, že jsou na trhu dva druhy sběratelů. První skupinu můžeme nazvat čistými sběrateli, kteří kupují umění z čisté vášně a zalíbení. Ti většinou sbírají jednoho nebo několik svých oblíbených autorů, nebo žánrů. Návratnost investice v tomto případě hraje až druhotnou roli. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří umění sbírají s cílem následného zisku. A nejlepší je, když se podaří skloubit obojí dohromady – krásný obraz s perspetivou dobrého zhodnocení. 
Samozřejmě i cenu uměleckého díla ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z nich je i skutečnost, když se dílo od určitého autora prodá za výjimečnou cenu, tak to následně zhodnotí i autorova další díla. Práce s poptávkou, uvedení malíře na trh, není věcí krátkodobou, ale věcí dlouhodobé systematické práce a budování reputace. Proto i naše galerie pracuje s mladými autory. Důležité jsou samozřejmě i výstavy v renomovaných muzeích a výstavních síních.

Kdo nejčastěji kupuje české malíře? Češi nebo cizinci?
Lze říci, že české malíře kupuje především česká klientela, ale také patrioti žijící v zahraničí. Náš trh je regionální, díla českých autorů se tak logicky lépe prodávají na našem území. Zajímavostí je, že na českém trhu s uměním jsou poměrně úspěšní slovenští autoři, což je pravděpodobně dáno silnou komunitou Slováků, resp. stále úzkým vztahem našich zemí.

Je reálné odhadnout za jakou cenu se umění vydraží, nebo vás to vždy překvapí?
Na základě analýzy dostupných zdrojů, jako jsou výsledky předchozích aukcí, předešlá poptávka po autorovi, nebo data z portálu artplus, lze pracovat s odhadovanou cenou. Při každé aukci však dojde k momentu překvapení, kdy některá díla nedosáhnout očekávané ceny. Na druhou stranu o některá díla se při aukci strhne “rally”, kdy účastníci aukce projeví o dílo enormní zájem a jsou ochotni se přebíjet. Pro nás, jako pořadatele aukce, je to vzrušující a jedinečný zážitek.

Jaký nejdražší obraz jste vy osobně prodal?

Filozofie naší galerie není založena na práci jednotlivců, ale na úsilí celého týmu. Za více než 20 let existence Galerie Art Praha se podařilo vydražit významná díla. Příkladem může být například obraz Leda s labutí od malíře Josefa Šímy vydražený za 17.500.000 Kč, nebo dílo Josefa Čapka, Dívka v růžových šatech, které dosáhlo ceny 14.160.000 Kč.
Ale i při naší  aukci v dubnu 2018  jsme zaznamenali několik „osobních rekordů“. Příkladem je obraz Dívka v modrém od Jana Preislera, který se z vyvolávací ceny 1.200.000 Kč vydražil za rekordních 7.800.000 Kč.

 

Na co by se měl člověk, který by chtěl investovat do umění, zaměřit? Čeho by se měl zároveň vyvarovat?
Při nákupu uměleckého díla by v prvé řadě měl člověk k tomuto dílu určitý vztah, mělo by se mu líbit a oslovit ho. Umění je o citech a pocitech, a to je nejdůležitější faktor, se kterým by měl člověk při výběru uměleckého díla začít. Měl by se do díla svým způsobem zamilovat.
Samozřejmě je důležité vědět, zda chce investovat do díla od zavedeného umělce, u kterého je snazší určit tržní cenu, nebo do díla začínajícího umělce, u kterého je větší riziko návratnosti investice.
Pokud se člověk rozhodne investovat do umění, určitě by měl vyhledat renomované galerie a aukční domy, kupovat díla, která mají odborné posudky a expertízy historiků umění. Zároveň by se měl vyvarovat až podezřele dobrým koupím od pochybných zprostředkovatelů, kdy je například tlačeno na čas.
V dnešní době existuje celá řada prodejních kanálů, je tedy možné dílo zakoupit přes internet, v online aukci, nebo klasicky v galerii nebo sálové aukci.

Jak je to s evidencí pravosti děl? Samozřejmě, že ve vaší renomované galerii to asi není problém, ale i tak, existuje něco jako databáze originálů
V současnosti je na trhu řada falzifikátů, a proto je nutné věnovat ověření pravosti velkou pozornost. To dokazuje i celá řada nedávných událostí, se kterými jsme se mohli setkat v médiích. Do každé galerie přicházejí prodávající, kteří někdy v dobré víře, někdy úmyslně, nabízejí falza a pak je na zodpovědnosti a renomé každé galerie k tomuto přistupovat svědomitě.
V naší galerii každé dílo hodnotí naši interní historici umění a dále spolupracujeme s celou řadou externích odborníků. V případě pochybností u významných děl necháváme zpracovat i odborné a materiálové analýzy. Na základě takového posudku, případně posudků více znalců, je nutno obezřetně posoudit pravděpodobnost pravosti díla.


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421