Menu

František Bílek (1872 - 1941)

Velmi významný ojedinělý symbolista, mystik a sochař. Jeho dílo je prostoupeno mystickým a mytologickým vnímáním světa. Léta prožitá ve Francii a Itálii dávají jeho plastikám evropský rozměr. Vypjatá obraznost zůstává charakteristickou pro celou jeho tvorbu, mistrně zobrazuje vnitřní napětí postav a dějů. Vychází ze staré tradice lidského života.