Menu

Adolf A. Zahel (1888 - 1958)

Malíř krajinář, absolvent UMPRUM a AVU. Žák Ottenfelda a Švabinského. Procestoval Německo, Holandsko, Belgii a Rusko. Dlouho pobýval v Paříži. Od r. 1925 maloval v jižních Čechách, hlavně na Třeboňsku, v okolí Únětic a Divoké Šárky. Zde vznikly celé cykly dobových obrazů. Člen spolku výtvarných umělců Mánes. Účastník řady výstav doma i v zahraničí, pravidelně se zúčastňoval Rakovnických salónů.

Díla v eshopu