Menu

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Malíř, grafik, ilustrátor. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Největších úspěchů dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy.