Menu

Adriena Šimotová (1926 - 2014)

Patří k osobnostem, jež se podstatným způsobem podílely na utváření českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Studovala u Josefa Kaplického a byla členkou skupiny UB 12. Věnuje se malbě, kresbě, figurálním kolážím a objektům, užité i volné grafice, ilustraci a sklářskému výtvarnictví.