Menu

Alén Karel Diviš (1900 - 1956)

Studoval malířskou školu J. Boháče, Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru prof. Dítěte, poté odjel do Paříže, kde navštěvoval Kupkovy přednášky, poznal zde kubismu, který poznamenal jeho rané práce. Malíř a grafik, v jehož díle lze vidět zážitky z uprchlických táborů, jimiž si Diviš při II. světové válce prošel. Člen SVU Mánes a Cercle Francois Villon.