Menu

Aljo Beran (1907 - 1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, architekt, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze u Jaroslava Bendy, Karla Špillara a Václava Štecha, podnikl řadu studijních cest po Evropě a Turecku v předválečné době i po roce 1945, byl docentem a vedoucím Katedry výtvarné výchovy FF Univerzity Palackého v Olomouci, navrhl znak Univerzity Palackého, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny kolektivních výstav a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě. (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART) (15.4.1907 Podgórze u Krakova, Polsko - 22.10.1990 Olomouc)