Menu

Andrea Pilařová - Belotsvetová (1950)

Malbu a kresbu studovala v ateliéru Z. Sýkory a u svého otce, významného malíře. Autorka má široký záběr - od realistických zátiší, přes stylizované figurální kompozice, až po mystické "krajiny za obzorem". Její díla se vyznačují sofistikovanou barevností, důsledně propracovanou kompozicí a zvláštní snovou poetičností. Své práce prezentovala na mnoha autorských výstavách, jsou součástí sbírek českých i zahraničních sběratelů. V roce 1996 obdržela cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost.