Menu

Antonie Brandeisová (1849 - 1910)

Studovala u malíře historických námětů K. Javůrka, posléze na Akademii krásných umění v italských Benátkách. Zde se rozhodla zůstat a plně se věnovat malbě vedut. Svá díla vystavovala na výstavách Krasoumné jednoty v Praze, zúčastnila se mezinárodních výstav v Melbourne, Florencii a Římě.