Menu

Antonín Bartoš

Bartošovou hlavní doménou jekeramika, ve svém zaujetí barvou vytvořil řadu keramických obrazů, poté přešel k tematice reliéfů a k plastikám tlumené barevnosti. Tematicky je orientován na zoomorfní a vegetabilní náměty.

Díla v eshopu

Postava
Prodejní cena
2 700 Kč