Menu

Antonín Mánes (1784 - 1843)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Postla. Malíř, který tvořil klasicistní ideál krajiny, posléze přešel k romantismu s realistickými prvky. Položil základ pro českou realistickou krajinomalbu. Člen Krasoumné jednoty. Vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze.