Menu

Antonín Pelc (1895 - 1967)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Bukovace a Pirnera. Podnikl studijní cesty po Evropě, USA a Asii. Malíř, karikaturista a ilustrátor, jeho práce byla ovlivněna kubismem a expresionismem. Člen S.V.U. Mánes. Působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Akademii výtvarných umění v Praze.