Menu

Antonín Rychlovský (1910 - 1994)

Výborný malíř, krajinář, známý také jako ilustrátor. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Galerie hlavního města Prahy a jinde.