Menu

Antonín Strnadel (1910 - 1975)

Student Uměleckoprůmyslové školy ateliéru užité grafiky a malby prof. J. Bendy, poté studoval na AVU u M. Švabinského. Po absolutoriu na AVU je jmenován asistentem Státní uměleckoprůmyslové školy u prof. J. Bendy. Z pařížské výstavy umění a techniky si v roce 1937 přivezl zlatou medaili. Jako ilustrátor pracoval pro řadu nakladatelství, jím ilustrované knihy získávali řadu ocenění. Jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Vedle pedagogické činnosti se věnoval monumentální malbě a knižním ilustracím. Jmenován zasloužilým a národním umělcem. In memoriam mu byla udělena Andersenova cena.

Díla v eshopu