Menu

Arkadi Solovjev

Žák O. Nejedlého; maluje romantické krajiny s rybníky a stromy, až s impresivní citlivostí.