Menu

Arnošt Folprecht (1902 - 1977)

Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Beneše. Malíř, kreslíř, který se především věnoval krajinomalbě Maloval nejvíce akvarely a pastely. Jeho díla jsou charakteristická suverénní modelací objemů a tvarů, s vědomím síly přírody.