Menu

Arnošt Hofbauer (1869 - 1944)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Ženíška a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Pirnera a Hynaise. Podnikl studijní cestu do Francie, Itálie, Rakouska a Německa. Malíř a grafik, jehož práce byla ovlivněna japonismem. Autor mnoha plakátů pro SVU Mánes a ilustrací pro časopis Volné směry. Zakládající člen SVU Mánes. Jako pedagog působil na Uměleckoprůmyslové škole.