Menu

Arnošt Paderlík (1919 - 1999)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Kysely. Absolvoval studijní pobyt v Maďarsku, Itálii, SSSR a Francii. Malíř, grafik, ilustrátor, sochař a scénograf. Jeho malířská a grafická práce je inspirována Picassem, či Braquem, v plastice vycházel z českého barokního umění. Člen skupiny S V.U. Mánes, Sedm v říjnu a SČUG Hollar. Působil jako pedagog na pražské Akademii výtvarných umění.

Díla v eshopu