Menu

August Bedřich Piepenhagen (1791 - 1868)

Soukromě studoval u švýcarského krajináře J. H. Wuesta. Podnikl studijní cestu do Německa, Francie a Belgie. Malíř krajinář, tvořil v duchu romantismu. Člen Jednoty umělců výtvarných.