Menu

Toyen (1902 - 1980)

Vynikající česko-francouzská malířka, se zvláštním surrealistickým viděním světa a jeho dějů, které obohacuje o lyrickou složku. Někdy se jejím dílem prolíná i její cit.