Menu

Bohumil Eliáš (1937 - 2005)

pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru monumentální malby a skla u prof. Kaplického. Sklář, malíř, sochař a grafik, vycházel z fauvismu, surrealismu a magického realismu, je pro něj typická expresivní barevná škála. Jeho sklářská práce je realizována zejména v architektuře, především v kostelích.