Menu

Bohumír Matal (1922 - 1988)

Byl členem Skupiny 42, Umělecké besedy a tvůrčí skupiny Brno 57. V období Skupiny 42 se zabýval vztahem člověka a moderní techniky a civilizace. Charakteristické je jeho osobní pojetí, výraz i krása malby figurální a později i abstraktní. Bohumír Matal se v padesátých létech odklonil od předchozí poetiky spojené se Skupinou 42 a v souladu s celkovým vývojem se poněkud vrátil k realističtějšímu ztvárnění skutečnosti. Už tehdy se však formoval jeho pozdější projev charakterizovaný kompozicí určenou přesně vedenými liniemi, jasnými barevnými tóny a výrazným výstižným zjednodušením zvolených motivů.