Menu

Bohuslav Schnirch (1845 - 1901)

Jeden z nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla. Narodil se roku 1845 na Malé Straně v Praze. Studoval nejprve v Praze, poté ve Vídni a Mnichově. Zásadní význam pro něho měla studijní cesta do Itálie, kde se seznámil s italskou renesancí a byl jí po celý život hluboce ovlivněn. Jeho tvorbu prolíná neorenesance, klasicismus a vyúsťuje v realismus. S jeho sochami se setkáme na nejvýznamnějších stavbách v Praze (Národní divadlo, Rudolfinum, Národní muzeum). Je autorem mnoha pomníků (Karel IV., Jana Žižka, Jiří z Poděbrad) a dalších skulptur.