Menu

Bohuslav Slánský (1900 - 1980)

Významný český restaurátor a malíř. Narodil se v roce 1900 v Praze. Zasloužil se o to, aby restaurování bylo zařazeno jako samostatný obor na Akademii výtvarných umění v Praze a později se stal jeho prvním profesorem. Restaurátorské praxi věnoval velkou část svého života a jako první v Československu v tomto oboru použil rentgenovou fotografii. Věnoval se i samostatné tvorbě olejů.