Menu

Boris Jirků (1955)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Paderlíka. Malíř, grafik a ilustrátor, věnuje se zejména expresivně pojaté figurální kompozici. Člen S.V.U. Mánes a SČUG Hollar. Pedagogicky působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Západočeské univerzitě v Plzni a na Akademii umění v Banské Bystrici.