Menu

Cyril Bouda (1901 - 1984)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. F. Kysely, již v této době byl oceněn za svou práci Americkou cenou. Později studoval na Akademii umění u Maxe Švabinského. Jako mnoho umělcům předním a po něm i Boudovy učarovala Českomoravská vrchovina, zejména pak kraj kolem rybníka Medlova. Jako ilustrátor nejraději ilustroval knihy H. Christiana Andersena. V roce 1923 byl C. Bouda požádán Státní tiskárnou o vytvoření abecedy dekorativních písmen. Umělec se nechal inspirovat přírodou a vytvořil tak 26 písmen s motivy z říše rostlin a hmyzu. K jeho dalším významným výtvarným počinům, patří návrh vitráží do kostela sv. Prokopa na Žižkově, též vytvořil několik známek v sériích česká a slovenská grafika, či historická výročí měst.