Menu

Daniel Krejbich (1969)

Studoval ČVUT fakultu architektury, poté pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Jirků. Studiem pokračoval ve Štrasburku, kde se věnoval designu nábytku. Malíř, grafik, v jehož díle se odráží zejména mezilidské vztahy a vztah člověka ke krajině.

Díla v eshopu