Menu

Dobroslav Halata (1943)

Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Sklenáře a Menčíka. Malíř, kreslíř a restaurátor. Autor expresivních maleb a kreseb pokleslého života. Některé jeho práce byly realizovány v architektuře. Získal cenu Masarykovy akademie. Věnuje se pedagogické činnosti na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.