Menu

Eduard Milén (1891 - 1976)

Vlastním jménem Müller. Studoval u profesorů E. Dítěte a J. Schikanedera na UMPRUM Praze a grafickou speciálku u prof. M. Švabinského na AVU. Byl členem a zakladatelem Skupiny výtvarných umělců v Brně, později spoluzakladatelem SČVU, člen SČUG Hollar. Zabýval se především malbou volnou, užitou a drobnou grafikou. V oblasti malby vycházel z pozdního impresionismu.