Menu

Eduard Stavinoha (1903 - 1973)

Maloval krajiny, kdy se jeho tvorba soustřeďovala zejména na pražské motivy, tvořil i malbu figurální, kresbu a zátiší. Zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie v Praze, GHMP aj.