Menu

Elemír Halász Hradil (1873 - 1948)

Studoval na Akademiích v Mnichově a Paříži. Soukromě pak studoval u Benczúra v jeho ateliéru v Budapešti. Malíř, který se věnoval krajinomalbě, ale i portrétům a figurální malbě. Byl frontovým malířem rakouskou – uherské armády. V Košicích soukromě vyučoval malířství.