Menu

Emanuel Frinta (1896 - 1970)

Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění u prof. Nechleby, Obrovského a Švabinského, podnikl studijní cesty do Itálie a Francie, kde soukromě studoval u F. Kupky. Malíř, grafik a ilustrátor, mezi jeho nejčastější témata patřil ženský akt a ženská postava. Člen Umělecké besedy. Na Národní třídě si založil vlastní uměleckou školu.