Menu

Emanuel Kodet (1880 - 1955)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Suchardy. Sochař, malíř a grafik, tvořil v duchu art deca.