Menu

Emil Artur Pitterman (Longen) (1885 - 1936)

Žák pražské Akademie u prof. Thieleho. Studoval v Itálii a v Paříži. Spoluzakladatelem výtvarné skupiny Osmy. Jako malíř inklinoval zprvu k postimpresionismu a expresionismu, později byl ovlivněn kubismem a sociálními motivy. Kromě obrazů tvořil kresby, ilustrace a karikatury do svých knih a časopisů.