Menu

Ferdinand Engelmüller (1867 - 1924)

Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění u prof. Mařáka. Malíř, k jehož nejčastějším námětům patřila krajina kolem Polabí. Do stylu práce krajinomalby zavedl novou techniku pastelu. V Praze si založil vlastní krajinářskou školu, jeho žáky byl G. Macoun, O. Nejedlý či J. Šetelík. Zakládající člen S.V.U. Mánes, člen Jednoty výtvarných umělců. Získal cenu Union des Beaux Arts v Paříži. Jeho práce se nachází v galerijních i soukromých sbírkách po celé Evropě.