Menu

František Bílek (1907 - 1985)

Malíř sochař a grafik. Navštěvoval večerní kurzy malby u prof. O. Nejedlého, do sochařských kurzů docházel k O. Ráblovi. F. Bílek byl krajinářem, který tvořil převážně na českém a slovenském venkově.