Menu

František Bohumil Doubek (1865 - 1945)

Studoval kreslířskou Regniérovu kreslířskou školu, Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Lhoty, Sequense a Čermáka. Z Prahy odešel studovat do Mnichova. Malíř, věnoval se hlavně žánrovému malířství, portrétům a obrazům s náboženskými motivy. Byl členem JUV a v letech 1898-1900 SVU Mánes.