Menu

František Doležal (1910 - 1989)

Soukromě studoval u A. Hudečka a F. Tichého. Malíř, grafik, výtvarný teoretik, jeho práce byla inspirována surrealismem a konstruktivismem. Věnoval se krajinomalbě, vytvořil několik cyklů inspirovaných básněmi K. H. Máchy. Člen SČUG Hollar a skupiny Index. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha českých galeriích.