Menu

František Gross (1909 - 1985)

Studoval ČVUT u prof. Blažíčka a Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Kysely. Malíř a grafik, ovlivněn kubismem a konstruktivismem. Mezi jeho nejznámější motivy patří továrny, stroje a postavy, někdy až groteskně fantaskní, později se věnoval krajinomalbě. Člen skupiny 42, Radar, Umělecké besedy a SČUG Hollar.

Díla v eshopu

Předměty
Prodejní cena
5 600 Kč
Kompozice
Prodejní cena
4 500 Kč