Menu

František Hudeček (1909 - 1990)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Kysely, studium však nedokončil. Malíř, grafik, ilustrátor, je autorem řady návrhů poštovních známek. Spolupracoval se skupinami Radar a Skupinou 42, byl členem SČUG Hollar.