Menu

František Janoušek (1890 - 1943)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hynaise. Podnikl studijní cesty do Francie, Itálie, Rakouska a Německa. Malíř, v jehož díle rezonuje předválečná zkušenost. Člen SVU Mánes.