Menu

František Jelínek Cína (1882 - 1961)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hynaise a Ottenfelda. Podnikl studijní cesty na Balkán a do Německa. Malíř, pracoval v intensích romantismu a realismu. Člen Jednoty umělců výtvarných.