Menu

František Líbal (1896 - 1974)

Malíř, krajinář. Studoval na AVU v ateliéru profesora Pirnera a Bukovace. Navázal na dílo Antonína Slavíčka. Díky častým studijním pobytům ve Francii a Itálii byla jeho tvorba ovlivněna vznikajícími výtvarnými směry, a tak jeho tvorba přešla od realistické malby k dynamickému impresionistickému projevu.

Díla v eshopu